Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola